Proham Logo

Proham Logo

Thursday, 5 June 2014

Hentikan serbuan dan mencari mekanisme baru dan kekal untuk penyelesaian konflik antara agama - Proham


6 Jun - Serbuan baru-baru ini oleh pihak JAIS di sebuah Kuil Hindu sekali lagi menjadi perbincangan awam tentang peranannya dan agensi-agensi penguatkuasaan Islam yang lain dalam masyarakat Malaysia. Tindakan agensi-agensi ini di atas nama agama telah dipaparkan ketidak-hormatan terhadap agama dan amalan budaya lain.

Agensi-agensi ini telah menyerbu pengebumian bukan Islam dan telah memindahkan si mati dari upacara dalam kehibaan; mereka telah menyerbu sebuah perkahwinan bukan Islam dalam suasana keraian dan diambil pengantin perempuan. Kedua-dua pengkebumian dan majlis perkahwinan adalah peristiwa-peristiwa budaya dan agama yang besar dan di kalangan keluarga dan kehidupan masyarakat. Apa-apa perbuatan tidak sensitif mewujudkan kesakitan, kelukaan dan kesan hubungan etnik dan agama dalam masyarakat Malaysia.

Agensi-agensi ini Islam telah menyerbu tempat-tempat ibadat, sama ada institusi Gereja atau Kristian, mencari orang Islam atau merampas  Alkitab bahasa Melayu. Menceroboh tempat ibadat adalah perbuatan tidak sensitif dari segi budaya dan agama yang memaparkan penghinaan dan tidak menghormati tempat ibadat dan agama lain.

Menjalankan perbuatan demikian atas nama agama membawa nama buruk kepada agama Islam, agama Persekutuan. Tambahan pula, ia juga boleh disalah anggap sebagai tindakan agresif daripada masyarakat majoriti ke atas minoriti dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan agama dan budaya sebagaimana dilindungi oleh Perlembagaan Persekutuan. Tindakan oleh agensi-agensi penguatkuasaan agama ini telah menimbulkan kekeliruan, kemarahan dan ketidakyakinanan di kalangan masyarakat dan mengancam keamanan dan keharmonian masyarakat Malaysia.

Kaedah-kaedah penyiasatan agensi-agensi penguatkuasaan agama kini dipersoalkan, kerana mereka seolah-olah "serbu dan menyiasat kemudian" sama dengan konsep "tangkap dulu dan menyiasat kemudian". Serbuan lalu ke atas Gereja Damansara Utama Methodist dan Persatuan Alkitab tidak mengakibatkan pendakwaan difailkan oleh pihak berkuasa Islam.

Menyerbu tempat-tempat ibadat, upacara pengkebumian dan majlis perkahwinan memerlukan justifikasi tahap yang lebih tinggi dan agensi-agensi ini mesti harus bertemu pemimpin agama daripada agama-agama lain dan bekerja dengan aman, harmoni dan saling menghormati. Pihak berkuasa perlu lebih berhati-hati dan saling hormat menghormati serta bertindak mengikut norma-norma budaya dan tingkah laku.

PROHAM berpendapat bahawa proses pengantaraan mungkin cara terbaik ke hadapan dan bahawa Akta Pengantaraan 2012 boleh menjadi asas yang berguna. Pengantaraan membolehkan penyelesaian konflik dan ini amat diperlukan untuk menyelesaikan konflik antara budaya, agama dan etnik. Peruntukan baru boleh dibuat untuk mmensyatakan pihak yang terlibat untuk menggunakan proses pengantaraan. Pusat Pengantaraan Malaysia menyediakan model yang berguna dan pusat pengantaraan masyarakat yang seumpamanya boleh ditubuhkan.

PROHAM berpendapat bahawa pemimpin-pemimpin kerajaan Persekutuan dan kerajaan Negeri demi kepentingan negara, bertemu untuk menyelesaikan isu-isu ini dan tidak membiarkan persefahaman antara kaum dan antara agama dimusnahkan. Kami menyeru kepada pemimpin-pemimpin politik yang memegang jawatan awam untuk mengetepikan perbezaan politik mereka demi kepentingan negara dan melalukan tindakan yang mulia untuk menyelesaikan perkara ini.

Cadangan PROHAM supaya kerajaan Persekutuan dan kerajaan Negeri Selangor menubuhkan sebuah panel antara agama terdiri dari umat Islam dan bukan Islam untuk mengkaji keadaan terutama SOP pihak JAIS dan merangka mekanisme penyelesaian konflik supaya dapat membina kepercayaan dan keyakinan, serta membolehkan semua komuniti agama untuk hidup dengan aman dan harmoni.

* Datuk Kuthubul Zaman merupakan Pengerusi Persatuan Promosi Hak Asasi Manusia (Proham), Malaysia.

** Datuk Dr Denison Jayasooria adalah Setiausaha Agung, Persatuan untuk Promosi Hak Asasi Manusia (Proham), Malaysia

No comments:

Post a Comment